VHF/UHF/SHF Contesting

Probajte, videćete, nije lako.

 

 

SAVEZ RADIO-AMATERA SRBIJE

Pravila za UKT takmičenja

 

1.
Organizator takmičenja
Savez radio-amatera Srbije
2.
    
Termini takmičenja:
UKT KUP SRS Maj, prvi pun vikend
Septembarsko VHF Septembar, prvi pun vikend
Oktobarsko UHF/SHF Oktobar, prvi pun vikend
SRS CW VHF Novembar, prvi pun vikend
 3. Vreme takmičenja: od 14:00 UTC u subotu do 13:59 UTC u nedelju
 4. Pravo učešća: amaterske radio-stanice koje poseduju važeću dozvolu za rad u R.Srbiji
 5. Opsezi: prema band-planu IARU Region 1 i nacionalnim propisima kojima se reguliše rad
amaterskih radio-stanica
UKT KUP SRS 144, 432, 1296 MHz i viši opsezi
Septembarsko VHF 144 MHz
Oktobarsko UHF/SHF 432, 1296 MHz i viši opsezi
SRS CW VHF 144 MHz
 6. Vrsta emisije: A1A (CW) , J3E (SSB), F3E (FM), osim SRS CW VHF gde je A1A (CW)
 7. Kategorije učesnika: 
 7.1 UKT KUP SRS A – 144 MHz - više operatora, radio-klubovi
B – 144 MHz - jedan operator
C - 144 MHz - jedan operator – do 25W
D - 144 MHz – jedan operator - samo PHONE (SSB, FM)
E - 432 MHz – više operatora, radio-klubovi
F - 432 MHz – jedan operator
G - 1296 MHz
H - 2,3; 3,4; 5,6; 10 GHz
 7.2 Septembarsko VHF A – 144 MHz - više operatora, radio-klubovi
B – 144 MHz - jedan operator
C - 144 MHz – jedan operator – samo PHONE (SSB, FM)
 7.3 Oktobarsko UHF/SHF A – 432 MHz - više operatora, radio-klubovi
B – 432 MHz - jedan operator
C – 1296 MHz – više operatora, radio-klubovi
D – 1296 MHz – jedan operator
E – 2,3 GHz – više operatora, radio-klubovi
F – 2,3 GHz – jedan operator
G – 5,7 GHz – više operatora, radio-klubovi
H – 5,7 GHz – jedan operator
I – 10 GHz – više operatora, radio-klubovi
J – 10 GHz – jedan operator
 7.4 SRS CW VHF A – 144 MHz - više operatora, radio-klubovi
B – 144 MHz – jedan operator
 8. Razmena U vezama se razmenjuje: pozivni znak, RS/T, redni broj veze koji počinje od 001 na svakom opsegu posebno i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi, WW QTH lokator.
Podaci koji se u vezi razmenjuju (pozivni znak, RS/T, redni broj veze i QTH lokator) moraju biti predati, primljeni i potvrdjeni (potvrdjen prijem) na opsegu gde je veza započeta i isključivo u toku trajanja veze.
 9. Poeni Svaka ispravna veza donosi jedan poen po kilometru rastojanja (1 km = 1 poen) na svakom opsegu.
Ne računaju se poeni za veze održane posredstvom repetitora, satelita, meseca i slično.
 10. Dnevnici a - Takmičarski dnevnik vodi se posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledeće: datum, vreme UTC, pozivni znak korespodenta, razmenjene RS/T, razmenjene redne brojeve veza, WW QTH lokator, QRB poene.
b - Dnevnik se, isključivo u EDI formatu, dostavlja preko web servisa za automatski prijem dnevnika http://www.radiosport.org.rs/UKT/index.php/slanje-dnevnika najkasnije 7 dana po završetku takmičenja, odnosno do nedelje u 22:00 UTC. Samo u slučaju nemogućnosti slanja dnevnika preko robota, dnevnik poslati na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
c - Dnevnici koji stignu posle roka imaće status dnevnika za kontrolu.
d - Prijem dnevnika biće potvrdjen u roku od 24 sata po prijemu dnevnika.
e - EDI fajl kod koga su ispravno popunjena sva polja zamenuje zbirni list.
f - Dnevnici koji ne budu sadržali sve neophodne podatke, biće rasporedjeni u kategorije prema mišljenju Radne grupe za UKT SRS.
 11. Rezultati Prijavljeni rezultati biće objavljeni najkasnije 7 dana po isteku roka za slanje dnevnika.
Rezultati takmičenja biće objavljeni najkasnije 4 meseca od objavljivanja prijavljenih rezultata.
Prethodno će svaki od učesnika e-poštom dobiti listu grešaka (ERR fajl) na koje je moguće uložiti eventualnu žalbu u roku od 5 dana na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Lista grešaka biće dostavljena na e-adresu sa koje je stigao dnevnik.
Pregled primljenih dnevnika (cross checking) obaviće se u skladu sa pravilma IARU R1, a plasman po kategorijama u skladu sa pravilima takmičenja.
Svi rezultati biće objavljeni na sajtu Saveza radio-amatera Srbije.
 12. Nagrade i diplome Za prvo mesto u kategoriji dodeliće se nagrada; nagrada za prvo mesto dodeljuje se pod uslovom da u kategoriji u plasmanu ima najmanje pet učesnika na 144MHz, odnosno najmanje tri učesnika u kategorijama iznad 144MHz.
Kada u plasmanu ima najmanje deset učesnika u kategoriji, nagrade se dodeljuju za prvo, drugo i treće mesto na 144MHz, odnosno najmanje šest učesnika u kategorijama iznad 144MHz.
Svi učesnici dobijaju elektronsku diplomu u PDF formatu. Štampane diplome biće dostavljene poštom na zahtev.
Nagrade i štampane diplome mogu se dodeliti samo članovima Saveza.
 13. Ostale odredbe - Svaki učesnik dužan je da se pridržava band-plana IARU Region 1 i
nacionalnih propisa kojima se reguliše korišćenje amaterskih radio-stanica.
- Jednom izabrana lokacija, kategorija i pozivni znak u takmičenju ne mogu
se menjati.
- Van plasmana će se staviti učesnici koji budu kršili pravila takmičenja.
- Slanjem ispravnog takmičarskog dnevnika smatra se da učesnik u
potpunosti prihvata ova pravila.
- Za tumačenje ovih pravila kao i za sve primedbe na tok takmičenja i
rezultate nadležna je Radna grupa za UKT Saveza radio-amatera Srbije.

                                   03.03.2015.g.

Copyright: YU1SRS@2016 designed by YT1WA