VHF/UHF/SHF Contesting

Probajte, videćete, nije lako.

САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

SAVEZ RADIO-AMATERA SRBIJE

 

Pravila za UKT takmičenja

 

1

Organizator takmičenja:

Savez radio-amatera Srbije

 

Termini takmičenja:

 
 

UKT KUP SRS

Maj, prvi pun vikend

2

SEPTEMBARSKO VHF

Septembar, prvi pun vikend

 

OKTOBARSKO UHF/SHF

Oktobar, prvi pun vikend

 

SRS CW VHF

Novembar, prvi pun vikend

3

Vreme takmičenja:

od 14:00 UTC u subotu do 13:59 UTC u nedelju

4

Pravo učešća:

amaterske radio-stanice koje poseduju važeću dozvolu za rad u R.Srbiji

 

Opsezi:

prema band-planu IARU Region 1 i nacionalnim propisima kojima se reguliše rad amaterskih radio-stanica

 

UKT KUP SRS

144, 432, 1296 MHz i viši opsezi

5

Septembarsko VHF

144 MHz

 

Oktobarsko UHF/SHF

432, 1296 MHz i viši opsezi

 

SRS CW VHF

144 MHz

6

Vrsta emisije:

A1A (CW) , J3E (SSB), F3E (FM), osim SRS CW VHF gde je A1A (CW)

7

Kategorije učesnika:

 

 

 

 

7.1

 

 

 

UKT KUP SRS

A – 144 MHz - više operatora, radio-klubovi

B – 144 MHz - jedan operator

C - 144 MHz - jedan operator – do 25W

D - 144 MHz – jedan operator - samo PHONE (SSB, FM)

E - 432 MHz – više operatora, radio-klubovi

F - 432 MHz – jedan operator

G - 1296 MHz

H - 2,3; 3,4; 5,6; 10 GHz

 

7.2

 

Septembarsko VHF

A – 144 MHz - više operatora, radio-klubovi

B – 144 MHz - jedan operator

C - 144 MHz – jedan operator – samo PHONE (SSB, FM)

 

 

 

 

7.3

 

 

 

 

Oktobarsko UHF/SHF

A – 432 MHz - više operatora, radio-klubovi

B – 432 MHz - jedan operator

C – 1296 MHz – više operatora, radio-klubovi

D – 1296 MHz – jedan operator

E – 2,3 GHz – više operatora, radio-klubovi

F – 2,3 GHz – jedan operator

G – 5,7 GHz – više operatora, radio-klubovi

H – 5,7 GHz – jedan operator

I – 10 GHz – više operatora, radio-klubovi

J – 10 GHz – jedan operator

7.4

SRS CW VHF

A – 144 MHz - više operatora, radio-klubovi

B – 144 MHz – jedan operator

 

 

8

 

 

Razmena

U vezama se razmenjuje: pozivni znak, RS/T, redni broj veze koji počinje od 001 na svakom opsegu posebno i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi, WW QTH lokator.

Podaci koji se u vezi razmenjuju (pozivni znak, RS/T, redni broj veze i QTH lokator) moraju biti predati, primljeni i potvrdjeni (potvrdjen prijem) na opsegu gde je veza započeta i to isključivo u toku trajanja veze.

 

9

 

Poeni

Svaka ispravna veza donosi jedan poen po kilometru rastojanja (1 km = 1 poen) na svakom opsegu. Ne računaju se poeni za veze održane posredstvom repetitora, satelita, meseca i slično.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Dnevnici

a) - Takmičarski dnevnik vodi se posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledeće: datum, vreme UTC, pozivni znak korespodenta, razmenjene RS/T, razmenjene redne brojeve veza, WW QTH lokator, QRB poene.

b) - Dnevnik se, isključivo u EDI formatu, dostavlja preko servera za prijem dnevnika na adresi http://www.radiosport.org.rs/UKT/index.php/slanje-dnevnika najkasnije 7 dana po završetku takmičenja, odnosno do nedelje u 22:00 UTC.

c) – Isključivo usled eventualnih tehničkih problema uzrokovanih nemogućnošću pristupa serveru, dnevnik je moguće poslati na na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d) - Dnevnici koji stignu posle roka na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. imaće status dnevnika za kontrolu.

e) - Prijem dnevnika poslatog preko servera biće potvrdjen odmah na e-adresu datu prilikom slanja dnevnika.

f) - EDI fajl kod koga su u zaglavlju ispravno popunjena sva polja zamenuje zbirni list.

g) - Dnevnici koji ne budu sadržali sve neophodne podatke, biće rasporedjeni u kategorije prema mišljenju Radne grupe za UKT SRS.

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Rezultati

Prijavljeni rezultati biće objavljeni najkasnije 12 časova po isteku roka za slanje dnevnika.

Rezultati takmičenja biće objavljeni najkasnije 4 meseca od objavljivanja prijavljenih rezultata.

Prethodno će biti objavljeni nezvanični rezultati i liste grešaka (ERR fajl) na koje je moguće uložiti eventualnu žalbu u roku od 5 dana na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Učesnici će dobiti poruku na e-adresu sa koje je poslat dnevnik sa obaveštenjem o objavljenim nezveničnim, odnosno konačnim rezultatima.

Pregled primljenih dnevnika (cross checking) obaviće se u skladu sa pravilma IARU R1, a plasman po kategorijama u skladu sa pravilima takmičenja.

Svi rezultati biće objavljeni na sajtu Saveza radio-amatera Srbije http://www.radiosport.org.rs/UKT/ .

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Nagrade i diplome

Za prvo mesto u kategoriji dodeliće se nagrada; nagrada za prvo mesto dodeljuje se pod uslovom da u kategoriji u plasmanu ima najmanje pet učesnika na 144MHz, odnosno najmanje tri učesnika u kategorijama iznad 144MHz.

Kada u plasmanu ima najmanje deset učesnika u kategoriji, nagrade se dodeljuju za prvo, drugo i treće mesto na 144MHz, odnosno najmanje šest učesnika u kategorijama iznad 144MHz.

Svi učesnici dobijaju elektronsku diplomu u PDF formatu, koji mogu da preuzmu na web stranici sa rezultatima.

Nagrade se mogu dodeliti samo članovima Saveza.

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Ostale odredbe

- Svaki učesnik dužan je da se pridržava band-plana IARU Region 1 i nacionalnih propisa kojima se reguliše korišćenje amaterskih radio-stanica.

- Jednom izabrana lokacija, kategorija i pozivni znak u takmičenju ne mogu se menjati.

- Van plasmana će se staviti učesnici koji budu kršili pravila takmičenja.

- Slanjem ispravnog takmičarskog dnevnika smatra se da učesnik u potpunosti prihvata ova pravila.

- Za tumačenje ovih pravila kao i za sve primedbe na tok takmičenja i rezultate nadležna je Radna grupa za UKT Saveza radio-amatera Srbije.

 

03.03.2015. Doneta pravila

26.12.2017. dopunjene tačke 10. i 11. i 12

 

 

SAVEZ RADIO-AMATERA SRBIJE

http://www.radiosport.org.rs/UKT/

Copyright: YU1SRS@2016 designed by YT1WA