Official e-mail address: tesla@radiosport.org.rs

CONTEST RULES 2020

TESLA Memorijal KT CW Contest 2020

PRAVILA TAKMIČENJA

Organizator: Savez radio-amatera Srbije

Učesnici: svi radio-amateri (WW)

Termin i vreme:

Termin: drugi vikend u martu (2020g. 14/15. Mart)

Vreme: 18.00 - 06:00 UTC (05:59UTC)

Opsezi: 3,5MHz (80m) i 7MHz (40m)

Vrsta rada: telegrafija (CW)

Kategorije:

1. Multi op.  - single TX  (80m+40m)

2. SO HP (80m+40m)

3. SO LP (80m+40m)

4. SO QRP (80m+40m)

5. SOSB HP 80m

6. SOSB LP 80m

7. SOSB QRP 80m

8. SOSB HP 40m

9. SOSB LP 40m

10. SOSB QRP 40m


Moguće je raditi na oba opsega, a prijaviti plasman samo za jedan oseg uz obavezno slanje kompletnog dnevnika.

Razmena: RST + QSO NR + QTH LOC

QSO NR: počinje od 001

QTH LOC: srednje polje QTH lokatora, tj. prva 4 karaktera (na pr. KN04, JO32, FN12, itd.)

Primer razmene: 599 023 KN03

Poeni:

Poeni se obračunavaju na osnovu rastojanja izmedju centara srednjih QTH polja:

do        600 km = 10 poena

601 - 1200 km = 13 poena

1201 - 1800 km = 16 poena

1801 - 2400 km = 20 poena

2401 - 3600 km = 24 poena

3601 - 4800 km = 28 poena

4801 - 6000 km = 32 poena

6001 - 7200 km = 36 poena

7201 - 8400 km = 40 poena

više od 8400 km = 45 poena


Ukupan rezultat: zbir poena

Veza se priznaje ukoliko su tačno primljeni : CALL, RST, NR, QTH LOC i ukoliko su tačno predati sopstveni podaci.


Ne priznaju se: UNIQUE veze, izuzev u slučajevima kada organizator raspolaže dnevnikom učesnika koji je proglašen za UNIQUE CALL.

Veza se ne priznaje ukoliko je u dnevnicima razlika u vremenu veća od 3 minuta.


Kazneni poeni ne postoje.


Opšte:

Učesnici moraju da poštuju sva ograničenja u skladu sa nacionalnim propisima kojima se reguliše korišćenje amaterskih radio-stanica.

Dozvoljen je istovremeno samo jedan signal na opsegu.

Nije dozvoljeno korišćenje bilo koje vrste internet mreža za daljinsko korišćenje prijemnika, uključujući i internet strane gde je moguće pristupiti "WEB prijemnicima".

HP = do 1500W

LP = do 100W

QRP = do 5W

Plasman:

Učesnici će biti rangirani:

- Svetski plasman po kategorijama

- Kontinentalni plasman po kategorijama

- Nacionalni plasman po kategorijama


Nagrade:

Plaketom se nagrađuju prvoplasirani u svetskom plasmanu u kategorijama:

1. Multi op.  - single TX  (80m+40m)

2. SO HP (80m+40m)

3. SO LP (80m+40m)

4. SO QRP (80m+40m)Plakete za prvo mesto u svetu dodeljuju se učesnicima iz Evrope ukoliko imaju više od 300 priznatih QSO za MO i SO HP (80m+40m), 250 QSO za SO LP (80m+40m) i 200 QSO za SO QRP (80m+40m).

Plakete za prvo mesto u svetu dodeljuju se učesnicima sa ostalih kontinenata ukoliko imaju više od 180 priznatih QSO za SO HP (80m+40m), 140 QSO za SO LP (80m+40m) i 90 QSO za SO QRP (80m+40m).

Organizator ostavlja mogućnost da plaketom nagradi i druge plasmane ukoliko za to bude imao sponzora.

Diplome:

Svi učesnici dobijaju elektronske PDF diplome.

Rok za slanje dnevnika: 20.03.2020. do 23.59 UTC.

Dnevnici u Cabrillo formatu se dostavljaju putem WEB Log servisa na stranici http://www.radiosport.org.rs/HFTeslaMemorial

U slučaju problema, dnevnici u Cabrillo formatu mogu se alternativno dostaviti na e-adresu tesla(at)radiosport.org.rs u roku za slanje dnevnika.

U oba slučaja učesnik će na e-adresu dobiti automatsku potvrdu o primljenom dnevniku.

Na osnovu konačnih rezultata učesnik će na e-adresu dobiti pregled eventualnih grešaka za veze gde nisu priznati poeni.

Izjava:

Dostavljenjem dnevnika učesnik potvrdjuje da je razumeo pravila takmičenja i da ih je poštovao. Takođe, saglasan je da se njegov dnevnik može javno publikovati na WEB stranici takmičenja.

Za eventualna pitanja učesnici se mogu obratiti na e-adresu tesla(at)radiosport.org.rs

Dodatak

Važi samo za učesnike iz Srbije


YU nacionalni plasman: nagrađivanje (važi samo za Srbiju)

Plakete dobijaju prvoplasirani u sledecim kategorijama:


1. Multi op.  - single TX  (80m+40m)

2. SO HP (80m+40m)

3. SO LP (80m+40m)

4. SO QRP (80m+40m)


Za dobijanje plakete neophodno je najmanje 300 ispravnih QSO za MO i SO HP (80m+40m), 250 QSO za SO LP (80m+40m) i 200 QSO za SO QRP (80m+40m).

Plakete ne dobijaju dobitnici plaketa za svetski plasman.


Drugoplasirani i trećeplasirani mogu dobiti plaketu sa naznakom plasmana ukoliko sami obezbede donaciju za plaketu.

 

AdministrationVISITORS COUNTER

Today2
Yesterday9
This week39
This month236
Up to now185769

Powered by Kubik-Rubik.de
TM HF CW contest
2021-03-13 18:00 UTC
2021-03-14 05:59 UTC
Left to contest
 d  h  m  s

Support the contest

N1MM Contest Logging Software
SD by EI5DI Contest Logging Software
DXLog by 9A5K Contest Logging Software
GenLog by W3KM Contest Logging Software
UCX Log by DL7UCX Contst Logging Software